اگر به هر دليل عمل آميزش به طول انجاميد و عمل انزال صورت نگيرد،چه بسا موجبات سنگ مثانه فراهم گردد.از طولاني کردن مدت هم بستري بدون انزال پرهيز کنيد .                                                   


" امام رضا(ع)، سفينه البحار،ج1،باب الجمع "


پس از آميزش يکباره بلند مشويد و ننشينيد،بلکه ابتدا به طرف راست بچرخيد و اندکي بعد براي ادرار ولو اندک برخيزيد ،پس از آن براي رسيدن به تعادل وآرامش غسل کنيد ،با رعايت اين آداب از سنگ مثانه در امان خواهيد ماند.                                                                   


" امام رضا (ع) ،همان "


مکاني خلوت در زماني بي سرو صدا ،با دلي آرام شرايط مناسبي براي هم بستري است .اگر آميزش و انعقاد نطفه با دلي آرام و خالي از اضطراب صورت پذيرد ،خون به صورت طبيعي در رگ ها جريان مي يابد،انتقال ژن ها طبيعي تر انجام ميگيرد و در نتيجه فرزند ،به پدر و مادرش بيش تر شبيه خواهد شد.                                                                      


" امام حسن (ع) ،بحار الانوار ،ج6 ،ص359 "


پرندگان هر کدام صفاتي دارند :شايست و ناشايست ،در آميزش نيز آدابي دارند ،"کلاغ" علي رغم پرو بال سياه و صداي ناهنجارش،در آميزش مخفي کاراست ،آميزش مخفي کارانه را از کلاغ بياموزيد.                 


" امام صادق(ع)،وسائل الشيعه ،ج14،ص100 "


وقتي کودکي در اتاق است و شما را مي پايد و حتي بي اختيار نفس و صداي شما را مي شنود،از خير اين لحظات دل نشين و بهشتي در گذريد ،مبادا آن کودک در بزرگي به رابطه نامشروع تن در دهد که رستگار نمي گردد.


" پيامبر اکرم (ص)،همان ص95و فروع کافي ج5، ص500 " 


خانم ها از آرايش دريغ مکنيد ،بهترين ملايم ترين و دل نواز ترين عطر را به کار بريد زيبا ترين و    دلربا ترين لباس را به اندام خويش بپوشانيد خود را حداقل با يک گردنبند زينت بخشيد و صبح و شام خود را به شوهر عرضه داريد ،در يک کلام چشمو دل شريک زندگيتان را هنرمندانه برباييد .         


" پيامبر اکرم(ص) ،وسايل ،همان ،ص112 " 


آقايان!مطابق ميل خانمتان لباس بپوشيد ،در خانه نيز آراسته و دل ربا باشيد ،هوش و حواس همسرتان را ماهرانه به خود جلب کنيد ،با اين کار غدد جنسي او را نسبت به خود فعال کنيد و عفت او را نسبت به ديگران فزوني مي بخشيد.  


" امام رضا(ع)، مکارم الاخلاق ،ص80 "


حلالي لذت بخش تر از هم بستر شدن با همسر نيست ،ولي زياده روي در اين امر نارواست ،ميانه روي در آميزش به سلامت آدمي مي افزايد و عمر را زياد مي کند.                                                           


" امام صادق (ع) ،وسائل الشيعه ،ج14،ص96 "


مرد بايد مقداري از شهوت خود را نگه دارد که همواره توانايي جنسي داشته باشد ،زيرا زن شوهر خود را در امور جنسي توانا بيابد ،بهتر از اين است که او را ناتوان ببيند ،مرد ناتوان نمي تواند همسر خود را راضي نگه دارد .                                                                   


" امام علي(ع) همان، ص180 "


همان گونه که در امور جنسي زياده روي نارواست ،کم گذاردن و سستي به خرج دادن نيز ناشايست است ،روا نيست مرد بيش از 4 ماه ،اميزش جنسي با همسر جوان خود را ترک کند حتي اگر مثيبت ديده باشد .    


" امام رضا (ع)،همان ،188 "


مراقب باشيد ،رو و پشت به قبله با همسر خويش هم بستر شدن ،زشت و ناپسند است .حرمت کعبه را نگه داريد و خدا و فرشتگان را از خويش نا خرسند مسازيد .                                                          


" امام صادق(ع)،همان ص14 "


در اين اوقات آميزش نکنيد : 1- بين اذان صبح و طلوع خورشيد 2- بين غروب تا تاريک شدن هوا 3- هنگام خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي 4- هنگام زلزله    


" امام صادق (ع)،همان ،ص96 "


در اول شب چه زمستان و چه تابستان ،اميزش نکنيد زيرا معده و رگها پر است و موجب بيماري نقرس ،سنگ مثانه ،ضعف چشم و چکيدن ادرار مي گردد. 


" پيامبر اکرم (ص)، همان ص91 "


+ نوشته شده در  ساعت   توسط مجتبی   |